fbpx

Трайна нетрудоспособност – една подценена опасност

Рискът от трайна загуба на трудоспособност се е увеличил значително през последните години, особено сред младите жени. Едно е очевидно – професионалното увреждане е сред най-големите, но и най-подценяваните опасности. Без застрахователно покритие трудно могат да бъдат компенсирани съкратените доходи на домакинството, а за самотни хора това дори е невъзможно. Рискът от неработоспособност не е фиксиран, а се влияе от много фактори, един от които е изменението на климата. Неблагоприятните климатични условия водят до нарастване на респираторните заболявания, стрес, тревожност и депресия. Ръстът на психичните заболявания, особено при жените, се дължи и на двойната тежест да балансират работата и семейните си задължения. Положителен е фактът, че през последните години все повече осигурени лица могат бързо да се върнат на работа. Това е така, защото застрахователите предлагат мерки за реинтеграция и услуги за помощ. Очаква се в бъдеще да бъде оценен и рискът от дългосрочните последици вследствие на коронавируса.
За пореден път беше доказано, че психологическите причини са основната причина за професионално увреждане и всеки може да бъде засегнат.
Не подценявайте рисковете, помислете за Вашата сигурност в бъдеще! Обадете ни се!

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest