fbpx

Вноските към здравните каси могат ДА се увеличат

zastrahovki

Финансирането на Корона тестове е причина конфликта между здравните каси и правителството на Германия да расте

Прогнозата

Кризата породена от COVID-19 изправя пред голямо изпитание държавните здравни каси, с което те трудно биха се справили. Според управлението на сдружението на държавните здравни каси в Германия, финансовите резерви на здравния фонд, ще бъдат стопени в рамките на няколко месеца. Без въвеждане на законови мерки от страна на правителството, управлението на финансовата система на държавните здравни каси ще бъде все по-трудно и най-късно до края на 2020 година финансовата система на държавните здравни каси ще бъде застрашена от фалит. Сдружението на държавните здравни каси вижда само два възможни изхода: или държавата ще покрие загубите им или застрахованите граждани. В момента застрахованите в държавните здравни каси и техните работотели (ако са назначени на трудов договор) заплащат от брутната заплата на всеки 14,6% за здравна застраховка и 3,30 % за застраховка за обгрижване към съответната каса*, като половината заплаща работника, а другата половина заплаща работодателя. Към това идват и допълнителните добавки на съответната здравна каса, което в момента средно е 1,1% и се плащат само от застрахованите или около 19 %. Ако сте самонает на работа заплащате 19 % върху приходите от дейноста ви. Очакванията на експертите е, че от 2021 година допълнителната добавка може да се повиши до 2,2%. Например ако брутната ви заплата е 2000 евро, сега заплащате допълнителна добавка на здравната каса в размер на 264 € на година, завбъдеще тази такса може да бъде 528 €.

*3,30% е за хората без деца, 3,05% е за хората с деца

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest