fbpx

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

Вашето семейство е най-ценното, което притежавате

Ако сте основния член на семейството Ви, който изкарва месечните доходи и вече не сте там за Вашето семейство, тази застраховка изплаща на Вашите наследници договорената сума. По този начин могат да бъдат продължени плащанията за домашни сметки, покриване на кредити, образованието на децата Ви и други.

Предварително изплащане
Повечето застрахователни компании предлагат предварително изплащане на сумата по застраховката преди настъпване на смърт при диагностициране на оставащ живот по-малко от 12 месеца. След изплащане на договорената сума договорът се прекратява. Застраховката може да се сключи едновременно за двама
съпрузи или партньори.