ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

Вашето семейство е най-ценното, което притежавате

Ако сте основния член на семейството Ви, който изкарва месечните доходи и вече не сте там за Вашето семейство, тази застраховка изплаща на Вашите наследници договорената сума. По този начин могат да бъдат продължени плащанията за домашни сметки, покриване на кредити, образованието на децата Ви и други.

Предварително изплащане
Повечето застрахователни компании предлагат предварително изплащане на сумата по застраховката преди настъпване на смърт при диагностициране на оставащ живот по-малко от 12 месеца. След изплащане на договорената сума договорът се прекратява. Застраховката може да се сключи едновременно за двама
съпрузи или партньори.

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest