fbpx

ЗАСТРАХОВКА СГРАДИ

Застраховка Сгради е изключително важна за собствениците на недвижимо имущество в Германия.

Какво представлява ?

Към момента на настъпване застрахователно събитие застраховка „Сгради“ покрива разходите за нов строеж на сградата към момента.

Какво покрива
  • щети от природни бедствия
  • разходи за разчистване на останки от сградата
  • разходи за почистване след наводнение, пожар,
    експлозия или графити
  • пропуснати ползи
  • щети от замръзване
  • други