fbpx

Застраховка за мениджъри – не само за големите корпорации

Колкото повече решения взимаме в ежедневието си, толкова по-голяма е вероятността да сгрешим. А когато ръководителят на компания допусне грешка по време на работа, последиците могат да бъдат сериозни, да струват скъпо и дори да предизвикат икономически провал.
По-големите фирми сключват тази застраховка за своя управленски екип. Препоръчително е, обаче, мениджърите да я сключат и лично за себе си, защото в случай на щета, носят лична отговорност със собствените си активи.
Как стои въпросът с по-малките фирми, има ли риск за тях и колко сериозен е той? Отговорът е – да! Всеки мениджър носи както вътрешна отговорност, в самата компания, така и външна – когато са нарушени конкурентни права, права на собственост и др.
Всяка щета, независимо дали касае голямо предприятие или малка фирма, води до сериозни финансови последици и може да застраши икономическото им съществуване.
Застраховката покрива професионалната отговорност на управителите в случай на щета, причинена от грешни решения и действия по време на задълженията им.
Сключвайки полицата, рискът вече няма да бъде Ваша грижа!

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest