fbpx

ЗАСТРАХОВКА ФИРМЕН ИНВЕНТАР

Всяка фирма има собственост, която е нужна за извършване дейността на фирмата. Дали ще са машини за производство, инструменти или комтютри, ние разчитаме на тях, за да може фирмата да работи. Какво става когато се случи нещо с тези вещи, така необходими, за съществуването на фирмата? Загубата на инструментите на майстора може да му коства работата. Повредата в поточната линия на производител може да го извади от пазара. Застраховката „Фирмен инвентар“ покрива точно
тези рискове.
Какво представлява и какво покрива?

Застраховкта „Фирмен инвентар“ е подобна на застраховката „Имущество“. Тя покрива щети по материалната фирмена собственост като машини, инструменти, кражба от фирмен автомобил, мебели, компютри, материали и стока.

Застрахователна защита имате при:

  • пожар
  • вандализъм
  • обир и кражба
  • мълнии
  • наводняване

Допълнително може да бъдат застраховани:

  • природни бедствия
  • стачки
  • вътрешни размирици
  • злонамерени повреди
  • загуба на печалба