Какво е вашето преимущество, ако сте наши клиенти ?

Благодарение на дългогодишния ни опит в областа на застраховането и финансите и изградените контакти със застрахователните дружества, банките и инвестиционните фондове в Германия, ще получите бърз и компетентен отговор от експерти на български език.  Ние сме специализирани в консултации преди всичко на български граждани и познаваме добре техните проблеми и трудности в Германия. Работата с нас би ви спестила ценно време, при желание от ваша страна можем да поемем цялата документация и кореспонденция със застрахователните и финансови дружества, както  и пари от месечни вноски за скъпи продукти посредством оптимизиране на застрахователни, банкови или инвестиционни договори. За всички договори, които са сключени чрез нас или тези, които са под наше управление, поемаме отговорността да защитаваме интересите ви пред застрахователните дружества.