fbpx

ФИРМЕНА ЗАСТРАХОВКА КИБЕР ЗАЩИТА

Германия е една от най-силно засегнатите от кибер-атаки държави в целия свят. Щетите възлизат на десетки милиарди евро годишно. Повече от половината фирми стават жертви и претърпяват огромни загуби в следствие на кибер престъпления.

Какво представлява и какво покрива

Застраховката „Кибер защита“ е ориентирана както към щетите, които се причиняват на трети лица в следствие на проникване във Вашия компютър или сървър, така и към загубите, които Вие претърпявате дали във връзка със самата атака и откраднатите данни или от последвалите съдебни дела, нарушен имидж и други косвени щети.

Покритие имате при
 • изтичане на лични данни на Вас или на Вашите клиенти
 • кражба на фирмена информация
 • възстановяване на повредени файлове
 • възстановяване на повреден хардуер
 • фишинг-кражба на пароли
 • хакер-атаки
 • DoS-атаки
 • възтановяване на оборот при невъзможност за работа
 • съдебно разследване на атаката и установяване на щетите
 • други
Свободен избор на покрития
 • интернет кражба
 • кибер шпионаж
 • спиране на работата в следствие DDоS-атака