fbpx

РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

Отварянето на банкова сметка е една от първите стъпки, които човек трябва да направи след пристигането си в Германия.

За сключването на какъвто и да е договор се изисква налична банкова сметка. Най-популярната сметка тук е разплащателната смекта (Girokonto), с която може безплатно да извършвате онлайн
преводи и разплащания.

Избор на банка, запазване на час, разговор на немски със служител отнема време и усилия. С наша помощ може да спестите време  и с един клик да отворите банкова сметка онлайн – бързо, лесно и комфортно от Вашия дом.

Идентификацията Ви пред банката става посредством представяне на лична карта в пощата пред пощенски служител (Postident) или посредством видео връзка.

В рамките на две седмици ще получите Вашата банкова
карта по пощата.

СПЕСТОВНИ СМЕТКИ

Когато решите може да прехвърлите средства от Вашата разплащателна сметка към спестовна сметка. Такава може да отворите онлайн, без особени затруднения и без необходимост да се срещате с банков служител.

Парите в спестовната Ви сметка се олихвяват с по-висок лихвен процент, без да имате ограничения за ползването им по всяко време и без да сте обвързани със срокове на депозита.  

Идентификацията Ви пред банката става посредством представяне на лична карта в пощата пред пощенски служител (Postident) или посредством видео връзка.