fbpx

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА УПРАВИТЕЛИ

Съгласно §347 HGB, управителят или управляващият орган на дадена фирма е задължен да действа в полза на дружеството. При нарушения на това задължение, фирмата като юридическо лице може да изисква обезщетение за произлезлите загубите.

В случай на нарушени правомощия от страна на управителя, исковете са за изключително високи суми и не се поемат нито от фирмената, нито от личната гражданска отговорност. С тази цел в Германия е въведена застраховката „гражданска отговорност“ за управители на фирми. Тя може да бъде сключена като отделна застраховка или като допълнение към фирмената гражданска отговорност.