fbpx

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА
ТРЕТИ ЛИЦА

Съгласно §823 от гражданско-процесуалния кодекс при причиняване щета на трето лице сте длъжни да изплатите обезщетение. По закон няма граници на обезщетението и отговаряте с
цялото си имущество.
Какво представлява и какво покрива


Тя покрива материални и телесни щети, причинени на трето лице от Вас или член на Вашето домакинство. Също така покрити са и т.н. пропуснати ползи.

Застрахователна защита имате при следните случаи:

  • телесни щети нанесени на физическо лице
  • пропуснати ползи на трето лице в резултат на Ваше действие
  • материални щети нанесени на чуждо имущество

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest