fbpx

ЗАСТРАХОВКА ЗА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ

Много от собствениците на къщи в днешно време се ориентират към екологичното добиване на електрическа енергия от слънцето. Соларните панели са подложени на постоянно влияние на времето както и на кражби, което би довело до спиране на приходите от изработената енергия, разходи за поправка, закупуване на
нови панели.

Имате застрахователна защита при:
  • монтирането на инсталацията
  • нанясане щети на трети лица по време или след монтажа
  • щети от природни бедствия
  • късо съединение, високо напрежение
  • саботаж, вандализъм и умишлени действия на трети лица
  • кражба

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest