fbpx

ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

Какво представлява и какво покрива?
 • щети по Вашия дом причинени от наводнение
 • пожар
 • обир
 • експлозия
 • застраховани са Вашите лични вещи оставени в автомобила, гаража или прилежаща постройка на Вашия дом
 • вещите Ви при пътуване, почивка в или извън страната

Застрахователната сума се определя от Вас лично, спрямо стойността на Вашето имущество по Ваша преценка или от застрахователя по опрделена формула.

Допълнителни покрития
 • за хотел,  ако не можете продължително време да живеете във
  Вашия дом
 • складиране на вещите Ви в случай на наводнение
 • кражба на колело
 • щети причинени от природни бедствия
 • изделия от стъкло
 • други