fbpx

ЗАГУБА НА ТРУДОСПОСОБНОСТ

Най-важното накратко
  • застраховката при “Трайна загуба на трудоспособност” е особенно важна за хората, при които месечния им доход е
    единствения приход
  • в случай, че дойде момент в който не може да работите повече заради трайна загуба на трудоспособност държавната помощ която ще получите е в изключително малък размер, може да се възползвате от сключената преди това засхраховка
    “Загуба на трудоспособност”
  • тази застраховка е важно да бъде сключена в добро физическо и психическо здраве и колкото се може на по-ранна възраст.
  • застраховката “Трайна загуба на трудоспособност” покрива широк спектър от заболявания.
Най-честите заболявания, които пораждат нетрудоспособност