fbpx

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛОВЦИ

Застраховка гражданска отговорност за ловци
Ловът е скъпо хоби, но още по-скъпо може да излезе когато случайно по време на лов бъде наранен човек, излязъл на разходка в гората. Всеки който иска да получи ловен билет в Германия е задължен да сключи този вид застраховка. В нея се включват освен вредите нанесени на трети лица посредством огнестрелно оръжие, така също и щети нанесени от ловните кучета, порoвете и
грабливите птици.
Покритие има и при нанасяне щети на вещи и собственост на трети лица и пропуснати ползи.