fbpx

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Предимствата, които имате като наши партньори
 • избор между повечето застрахователни компании и техните тарифи
 • бързо издаване на eVB номер след предоставяне на необходимата информация
 • индивидуални оферти отговарящи на Вашите нужди
 • нъзможност за намаление на застрахователната премия
 • дългогодишен опит на пазара на застраховане в Германия
 • сигурност и защита на клиентите
 • подпомагане при регулиране на застрахователни щети
Избор на покриятия
 • защита и изплащане на щети в чужбина по немско право и цени
 • допълнителни покрития в клаузата природни бедствия
 • отказ от клаузата „груба небрежност“
 • гаранция за запазване на същата класа безаварийни години след настъпване на застрахователно събитие
 • снежна лавина от покриви
 • щети причинени при теглене на автомобил
 • щети при паркиране
 • обезщетение спрямо стойността на автомобила при покупката му до 36 месеца
 • щети от диви животни или гризачи
 • допълнителна клауза за щети причинени от домашни животни
 • щети възникнавщи в следствие на рязко спиране (чупене на диск), минаване през дълбоки дупки (счупване на ос) и други
 • пътна асистенция, дори и в населеното място където живеете
 • намаляване или отказ от самоучастие в каско
 • защита на шофьора при злополука
 • отказ от намаляне стойността на използвана автомобилна част в следствие възраст или амортизация
 • кола под наем
 • телематика – възможност за намаляне на застрахователната премия с до 30%
 • отказ от самоучастие при ремонт на спукано стъкло
 • свободен избор на сервиз за каско
 • покритие „всякакви рискове“
 • GAP покритие при лизингови или финансирани автомобили, поемащо разликата в лихвите при тотална щета
 
Може да сключите застраховката с онлайн калкулаторите по долу.

Към застраховката гражданска отговорност за превозни средства  можете да сключите чрез онлайн калкулатор допълнителна застраховка за правна помощ по време на път. 

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest