fbpx

ДЪРЖАВНА ЗДРАВНА ОСИГУРОВКА​

Държавна здравна осигуровка в Германия

Здравната осигуровна в Германия е задължителна за всички, постоянно пребиваващи, със собствена фирмена дейност или работещи по трудов договор в немска фирма или учереждение. През 2010 г. влиза в сила закон (Bürgerentlastungsgesetz), според който платените месечни вноски за здравно осигуряване се приспадат от данък годишен доход.

Услугите, които изплаща държавната здравна осигуровка и вноските по нея, са регламентирани по закон.

Всички здравни услуги, които не са включени по закон, се покриват със допълнителни застраховки: 

Работещи по трудов договор

Месечната вноска по държавната здравна осигуровка се определя в зависимост от месечното възнаграждение.

Собственици на фирми и самоосигуряващи се лица

Собствениците на фирми и хората на свободна практика могат да избират между частното и държавното здравно осигуряване при определени условия. 

Студенти

Здравната държавна осигуровка, включително застраховката за обгрижване за студенти в Германия, е до навършване на 30-годишна възраст и/или до 14-и семестър. Студентите имат право да се застраховат и в частното здравно осигуряване при определени условия.

Пенсионери

Пенсионерите в Германия са задължени да плащат месечни здравноосигурителни вноски.

Като база за изчисление на месечните вноски се взема предвид месечна държавна пенсия в Германия. 

Независим застрахователен брокер
Като независим застрахователен брокер, ние работим с редица държавни здравни каси в Германия като HEK, BBK Pfalz, DAK, AOK,BKK Salus, Continentale BBK,BKK-VBU,iKK classic. Ако желаете да склключите здравна застраховка към държавната здравна каса в Германия, свържете се с нас.