fbpx

ЧАСТНА СУБСИДИРАНА ПЕНСИОННА ЗАСТРАХОВКА​

Собствениците на фирми и самонаетите не са длъжни да заплащат вноски към държавния пенсионен институт.

Самоосигуряващите се лица могат да се застраховат в частните пенсионни застрахователни дружества, посредством сертифицирана форма на частно пенсионо застраховане, която до голяма степен наподобява държавната пенсионна осигуровка, но пенсията, която се изплаща е значително по-висока. Важно е да се знае, че при този вид застраховка месечните вноски не зависят от доходите Ви.

Инвестицията в този вид пенсионно застраховане се приспада до 90% от данък доход. От 2025г. сумата по застраховката ще се признава до 100% като разход. Самите спестявания са защитени по закон от несъстоятелност, социални служби, съдилища и др. и в този смисъл не могат да бъдат принудително извзети.

Същестуват условия при които е възможно увеличение на
размера на пенсията.

Има различни варианти за сключване на застраховкатa в зависимост от начина и сумата на месечната вноска.

В договорът за пенсиониране има спорузамение, според което получавате гарантирана минимална пенсия.

Какво се случва с инвестираните пари след настъпване на пенсионна възраст? Парите натрупани до момента не могат да бъдат теглени, те се изплащат доживотно под формата на пенсия. При смъртен случай наследниците получават пенсията до определения в договора срок. Ако смъртта настъпи преди пенсионирането тогава натрупаните пари се изплащат на наследниците.