fbpx

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗЛИЧНИ ПРОФЕСИИ

За редица професии, предпоставка за получаване на право за извършване на дейност е сключване на застраховката за професионална отговорност. Подобно на личната „Гражданска отговорност за трети лица“, при нанасяне щети на трети лица,фирми или тяхно имущество, както и пропуснати ползи по време на извършване на фирмнената дейност, разходите се покриват от застраховката.

Задължителна е застраховката при:
 • нотариуси
 • адвокати
 • архитекти
 • строителни инженери
 • одитори
 • финансови и данъчни съветници
 • застрахователни брокери
 • лекари и зъболекари
 • физиотерапевти
 • други

Застраховката е особено важна за всички фирми в Германия, като в много браншове е предпоставка за сключване на договори за изпълнение и се изисква от изложителя.

Тази застраховка трябва да имат фирми със
следните дейности:
 • строителни фирми
 • гастрономия
 • почистване
 • доставка на пакети
 • хотели и пансиони
 • търговия на дребно и едро
 • онлайн магазини
 • танци и спорт
 • фризьори и козметици
 • счетоводители
 • консултанти
 • други