fbpx

ДЪРЖАВНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Държавно пенсионно осигуряване

Държавното пенсионно осигуряване е задължително за хора, работещи по трудов договор и част от тези които работят в собствени фирми.

За работещите по трудов договор месечните вноски се разпределят между работодател и работник.

За работещите в собствени фирми месечните вноски се поемат от дружеството.

Хората на свободна практика заплащат половината от месечните вноски самостоятелно.

В Германия няма въведена минимална пенсия. За да имате право да пенсия в Германия трябва да сте внасяли минимум 60 месеца здравно-осигурителна вноска, от които минимум една трябва да е задължителна, също така трябва да е достигната съответната възраст за пенсиониране. Размера на пенсиите се изчислява по определена от държавата формула.

В Германия всеки пенсионер трябва да заплаща разходите си за здравно осигуряване.

В Германия се изплащат следните видове пенсия
  • нормална пенсия – 35 години трудов стаж
  • пенсия за многогодишни работници – 45 години трудов стаж
  • инвалидна пенсия – само за родени до 1964г.
  • пенсия за хора с намалена трудоспособност
  • пенсия за вдовици, вдовци и сираци
  • пенсия за безработни