fbpx

ЗАСТРАХОВКА ДНЕВНИ ПАРИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНЕ

Като застраховани в държавната здравно-осигурителна система, при временна нетрудоспособност повече от 6 седмици, здравната каса Ви възстановява част от брутната заплата до Вашето оздравяване или до момента в който сте трайно нетрудоспособен.

Парите, които получавате от там като нает на работа, се равняват на 70% от брутната заплата или най-много 90% от нетната (изплаща се по-малката сума) като разходите за здравна застраховка се поемат от здравната каса, а всички останали социални разходи плащате сами.

За самонаетите, които са застраховани в държавната здравно-осигурителна каса, тази застраховка е крайно необходима, тъй като по правило те не са застраховани през тяхната здравна каса и в случай на заболяване това е единственият им източник на доход.

Колко дълго време изплаща застраховката?

До 78 седмици можете да изискате плащане по тази застраховка.

Кой може да я сключи?

Всички, които са застраховани в държавната здравна каса независимо наети на работа или самонаети.