fbpx

Коя е най-добрата защита за приходите?

Защитата за приходите е най-важната стъпка за постигане на финансова стабилност! Най-добрият начин да запазите приходите си е със застраховка, но коя от всичките е най-подходяща?

Четирите кандидата са:

  1. Застраховката при нетрудоспособност
  2. Застраховката при загуба на функции
  3. Застраховката при тежки заболявания
  4. Застраховката Злополука

От четирите, две изплащат месечна пенсия до навлизане в пенсионна възраст, това са застраховките при нетрудоспособност и загуба на функции. Една изплаща капиталова сума накуп, това е застраховката при тежки заболявания и една, която се предлага и в двата варианта.

Застраховката при нетрудоспособност, както и името посочва, е измислена специално като пълноценна защита на доходите. Тя изплаща месечна пенсия до навлизане в пенсионна възраст ако заради заболяване или злополука повече не можете да изпълнявате досегашната си работа. За застраховката няма значение какво е заболяването или къде е станала злополуката. Единственото, което е важно е дали можете да работите или не.

Насочена предимно към професиите свързани с работа на бюро, тази застраховка е сравнително скъпа за хора, чиято работа изисква физическо натоварване като строители, шофьори и медицински лица.

Застраховката за загуба на основни функции също изплаща месечна пенсия до навлизане в пенсионна възраст ако заради злополука или заболяване загубите възможността да изпълнявате някоя основна функция спрямо условията на компанията. Например да не сте в състояние да изминете 100 метра пеша без чужда помощ и без почивка. Дали ще можете да работите повече или не е без значение за застраховката.

Насочена специално към хората, чиято работа е свързана с физическо натоварване, тази застраховка предлага и някои уникални покрития като загуба на шофьорска книжка. За сметка на това тук не са покрити заболявания на нервната система, в които влизат и психични натоварвания.

Застраховката при тежки заболявания изплаща еднократно договорената сума, примерно 100.000€ ако ви диагностицират с някое от застрахованите  тежки заболявания и преживеете заложения срок от две седмици. Това е единственото условие за изплащане на парите и след това договорът приключва.

Застраховката Злополука се предлага в два варианта: с изплащане на еднократна сума или изплащане на месечна пенсия ако пострадате в злополука и имате някакво ниво на инвалидност. Излатената сума зависи от пострадалата част от тялото и нивото на инвалидност. Ако например вече не можете да използвате малкия пръст на лявата ръка или сте загубили последните два пръста на някой крак, ще получите само част от договорената сума.

Статистическите данни показват, че най-честите причини за загуба на трудоспособността са заболявания на нервната система, където влизат и психични натоварвания като бърнаут и депресия. На второ място след това идват заболявания на скелета и двигателния апарат. На трето място идва рака и злокачествените тумори и едва след това идват злополуките. Това означава, че застраховката злополука върши най-малко работа като защита на приходите, особено като се вземе предвид, че не всяка злополука води задължително до изплащане, но може да доведе до нетрудоспособност. Застраховката за тежки заболявания също не се класира добре, тъй като покрива много специфични рискове. Така остават застраховката при нетрудоспособност и застраховката при загуба на функции.

Избора, коя от двете застраховки ще свърши по-добра работа трябва да се вземе след внимателна проверка на личната ситуация, изпълняваната професия и цените на първоначалните оферти. 

Различните застраховки не се самоизключват, а се допълват взаимно!

Ние от Застраховки Германия можем да те посъветваме кое решение ще е най-доброто за теб! Обади ни се!  

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest