fbpx

Базова пенсия !

След дълги дебати базовата пенсия е вече факт. Тя влиза в сила от 01.01.2021 г.

     Всеки, който внася вноски в пенсионния фонд в продължение на десетилетия, но въпреки това очаква минимална пенсия поради ниските заплати, за които е работил, ще получи добавка в бъдеще. Основната пенсия е вид доплащане и е обвързана с няколко условия: период на изчакване, ориентация към индивидуалната вноска и надбавка за доходи. Сумата ще бъде изчислена индивидуално, така че ще e различна за всеки, като средната брутна надбавка се очаква да бъде около 75 евро на месец. 

     Тук е важно да отбележим, че ще се прави индивидуална проверка на доходите и капиталовите печалби и, ако е необходимо, допълнително ще се вземат предвид доходите на партньорите. Това би довело до значително увеличаване на административните разходи, свързано с натоварване, нови процедури за извличане на данни, персонал и т.н. А в същото време няма вноски нито за основната добавка към пенсията, нито за покриване на административните разходи. Те ще се финансират изцяло от държавните приходи.

Всички пенсионноосигурителни институции ще започнат да изплащат основната добавка към пенсията от юли 2021 г. 

     Идеята на основната надбавка към пенсията е уважение и признание към тези, които са работили и плащали осигуровки, отглеждали са деца, грижили са се за роднини и заслужават да получат подкрепа в напреднала възраст чрез тези средства.

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest