fbpx

Какви промени ни очакват през 2022г. - част първа

Автомобилна застраховка

От 01.2022 г. ще се промени типа клас в застраховката Гражданска отговорност. Около седем милиона автомобила са класифицирани в по-висок клас, а около четири милиона – ще се възползват от по-нисък клас и застраховката им ще намалее.

Бонус Corona

Всеки служител в Германия има възможността да получава към заплатата си  еднократен бонус Corona- до 1500 евро, който е освободен от данъци. Крайният срок за изплащане е до края на март 2022 г., като сумата може да се разпредели през различните месеци. Допълнително заплащане не е задължително за работодателите, а пожелателно.

ЕЕГ такса ( еко такса за възобновяеми енергии)

Допълнителната такса за ЕЕГ ще бъде намалена от януари 2022 г. с 43 %. Новата коалиция планира до 2023 г. да бъде премахната изцяло.

Електронна рецепта за лекарства

От януари 2022 г. електронните рецепти за лекарства ще бъдат задължителни и пациентите ще могат да ги управляват през смартфона си.

Електронни болнични листове

От 2022 лекарите трябва по електронен път да изпращат болничните листа до здравноосигурителната компания. Служителите обаче продължават да ги предоставят на хартиен носител до 1 юли 2022 г. След тази дата болничните листа ще се изпращат и на фирмите по електронен път. Така на служителите им отпада един досаден ангажимент.

Минимална заплата

На 1 януари законоустановената минимална работна заплата се повишава до 9,82 евро бруто на час. Увеличение до 10,45 евро е планирано от 1 юли. Предвижда се до края на 2022 мнималната работна заплата да достигне 12 € бруто на час.

Мини джоб

Новото федерално правителство иска да увеличи лимита за мини работа от 450 евро на 520 евро, като се спазва ограничение от десет работни часа седмично при условия на минимална заплата.

Миди джоб

Според коалицията миди лимитът за работа трябва да бъде увеличен на 1600 евро.

Промени в сферата на почистване

В момента минималната работна заплата в сектора за почистване на сгради е 11,11 евро на час. От 2022 г. ще се повиши до 11,55 евро, а от 2023 г. – до 12,00 евро на час.

Електромобилност при ползване на служебни автомобили

В бъдеще облекчение от 0,5 % при данъчното облагане ще се прилага само за хибридни превозни средства, които са повече от 50 процента електрически. За 100% електромобили си остава в сила правилото от 0,25 %, както досега. За всички останали автомобили остава облагането от 1% от брутната цена на автомобила (1-Prozent_ Regel).

Данъчно облекчение за хоум офис

През 2020 и 2021 г. данъкоплатците имат право на фиксирана сума от пет евро за всеки календарен ден, в който са работили от вкъщи. Максималната годишна сума е 600 евро, която може да се приспадне от данъци при подаване годишната данъчна декларация.

Инвестиционна премия за електронни автомобили

До края на 2022 г. бонусът за иновации, а именно 9000 евро за електро и 6750 евро за плъг ин хибридни автомобили, ще продължи да подкрепя закупуването на превозни средства, които имат положителен ефект за опазване на околната среда. От 2023 г. премията ще се изплаща само за автомобили, които имат доказан положителен екологичен ефект, имат предимно електро задвижване и достигат определени километри. След 2025 премията няма да се изплаща.

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest