fbpx

Натискът се увеличава – отрицателни лихвени проценти вече и за съществуващи клиенти

   С все по-бързи темпове нараства броят на банките, които въведоха т.нар. такса за попечителство върху инвестициите на своите частни клиенти, а именно – начисляване на отрицателни лихвени проценти над определена сума по текущи и овърнайт депозити.
Тревожен е фактът, че прагът на освободената от такса сума по депозита пада все повече и повече. Нещо, което не се е случвало досега. Вече има банки, които начисляват отрицателна лихва от 0,5 % годишно за депозити, надхвърлящи 25 000 евро. И това не е всичко. Ако клиентът има няколко разплащателни сметки, освобождаването важи само за една от тях, за останалите – отрицателната лихва се начислява още от първото евро.
Причината за въвеждането на тази такса е настоящата ситуация с ниски лихвени проценти и прогнозите, че лихвен обрат не се очертава скоро, дори може да се каже, че все повече се отдалечава заради пандемичната обстановка.
Обадете ни се, с удоволствие ще Ви предложим съвет относно алтернативни
форми на инвестиране, ще обсъдим подробно вариантите с оглед на
дългосрочно положително развитие на вложените от Вас средства!

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest