fbpx

План за спестяване на средства или свързано с дялове пенсионно осигуряване?

Защо се нуждая от застрахователното покритие на частна пенсионна осигуровка, ако мога да изготвя прост, евтин план за спестяване на фондове? Кой вариант да избера?
Като цяло, разходите по договора за пенсионно осигуряване, свързано с дялове, са по-високи от вноските при плана за спестяване на фондове. Но тук е моментът да изложим убедителен аргумент в полза на застрахователното решение, а именно – данъчното облекчение.
При частното пенсионно осигуряване не се дължат данъци върху дохода и спестения капитал по време на фазата на спестяване, както и при евентуално преминаване към други фондове. При плановете за спестяване ситуацията изглежда различно. Там при всяка смяна и всяка продажба, се начислява плосък данък върху дохода. Застрахованите лица имат свободен избор между еднократно плащане и анюитет за цял живот. И в двата случая се облага само част от дохода, който ще получат. Частната пенсионна застраховка с инвестиция в акции има още един важен, положителен елемент. Ако решите да оттеглите плащането, можете да бъдете сигурни, че месечният анюитет ще попадне във Вашата сметка до края на живота Ви, независимо на колко години сте. Каква е основната разлика между спестовен план и пенсионно осигуряване? Планът за спестявания се използва за натрупване на богатство. Пенсионното осигуряване покрива риска от бедност в напреднала възраст и дава възможност за поддържане на добър жизнен стандарт в бъдеще.
Кой вариант Ви допада, къде и как да инвестирате средства, за да си осигурите спокойствие и сигурност занапред? Обадете ни се, ще обсъдим подробно детайлите и ще Ви насочим към най-изгодното решение!

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest