fbpx

Зелена карта – за да докажем застраховката си в чужбина

В кои държави ми трябва зелена застрахователна карта?
Не е задължителна при влизане в страните от Европейското икономическо пространство, включително и българия. Също така не е задължителна за Сърбия, Швейцария, Монако, Сан Марино и Андора. Тук валидният регистрационен номер е доказателство за застрахователно покритие. Но има държави, в които можете да влезете само със зелена карта – Албания, Иран Израел, Северна Македония и др.
Какво представлява зелената карта и за какво е необходима?
При шофиране в чужбина зелената карта служи като доказателство, че автомобилът има застраховка „Гражданска отговорност“. В случай на инцидент зад граница, може значително да улесни уреждането на щетите, защото съдържа важна информация за собственика и застраховката на автомобила.
Къде мога да получа зелена карта?
Издава се от застрахователната компания и се изпраща по пощата
Защо зелената карта вече не е зелена, а бяла?
До скоро зелената карта беше валидна само, ако е разпечатана на зелена хартия. От 2021 г. се издава само на бял фон. Предимството е, че шофьорите могат да я получат по имейл и лесно да я разпечатат у дома, което е по-удобно.
Може ли автомобилната застраховка да изключи отделни държави от застрахователно покритие?
Покритие има във всички държави от Европейското икономическо пространство. За други страни, като например Турция, това зависи от индивидуалния застрахователен договор. Ако кодът на държава е зачеркнат, защитата на застраховката не се прилага в тази държава. Тогава трябва да се сключи така наречената гранична застраховка преди преминаване на границата.
Какво се прилага в държави, които дори не са на зелена карта?
В такива страни, за да важи покритието на гражданската отговорност, преди да преминете граница, трябва да сключите гранична застраховка на превозното средство.
Мога ли да представя зелената карта в цифров вид, например на моя смартфон?
Не! Зелената карта се приема само на хартиен носител като доказателство за застраховка.
Колко време важи зелена застрахователна карта?
Обикновено е валидна три години, а някои застрахователи я издават и за пет години.
Колко струва зелената застрахователна карта?
Зелената карта е безплатна и служи като доказателството за застрахователно покритие.

СПОДЕЛЕТЕ С ПРИЯТЕЛИ

Facebook
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Pinterest