fbpx

Дневна помощ при заболяване

Дневна помощ при заболяване Все повече частнто здравно осигуряване се стреми да получи по-висок рейтинг за предлаганите услуги и Вие може да се възползвате от това. Този рейтинг се сформира на базата на по-добрите условия при сключване на застраховка. За да получат четири звезди или максималната оценка от пет звезди, тарифите за дневна помощ при […]

Кой ще покрие разходите за обгрижване?

Кой ще покрие разходите за обгрижване? Когато става въпрос за плащане на постоянно нарастващите разходи за грижи в напреднала възраст, призивът за държавна помощ става все по-силен.За много хора задължителната осигуровка вече не е достатъчна. Също така, от миналата година, ако вноските от държавната пенсия на нуждаещото се от грижи лице не успеят да покрият […]

Какви рискове крие хоум офисът?

Какви рискове крие хоум офисът? През изминалата година щетите, причинени от кибер атаки, достигнаха рекордно високи нива. По-голямата част от милиардите загуби са резултат от пропуски в сигурността при работата от къщи. В следствие на пандемията, компаниите трябваше да дигитализират своите процеси с изключителни темпове и да осигурят на служителите си възможност да работят от […]

Наводненията в Германия – нови застрахователни условия

Наводненията в Германия – нови застрахователни условия Дискусиите за задължителна застраховка срещу природни бедствия продължават. Много собственици на жилища в стихийните зони нямат защита срещу природни опасности, която да покрива щетите, причинени от бурни дъждове, наводнения или свлачища. Нанесените вреди възлизат на милиарди евро. В тази връзка има предложение всеки, който сключи сградна застраховка, да […]

План за спестяване на средства или свързано с дялове пенсионно осигуряване?

План за спестяване на средства или свързано с дялове пенсионно осигуряване? Защо се нуждая от застрахователното покритие на частна пенсионна осигуровка, ако мога да изготвя прост, евтин план за спестяване на фондове? Кой вариант да избера?Като цяло, разходите по договора за пенсионно осигуряване, свързано с дялове, са по-високи от вноските при плана за спестяване на […]

Натискът се увеличава – отрицателни лихвени проценти вече и за съществуващи клиенти

Натискът се увеличава – отрицателни лихвени проценти вече и за съществуващи клиенти    С все по-бързи темпове нараства броят на банките, които въведоха т.нар. такса за попечителство върху инвестициите на своите частни клиенти, а именно – начисляване на отрицателни лихвени проценти над определена сума по текущи и овърнайт депозити.Тревожен е фактът, че прагът на освободената […]

Кражби с взлом: Спад или Ръст и как да се защитим?

Кражби с взлом: Спад или Ръст и как да се защитим? Пандемията през 2020 г. доведе до драстичен спад в случаите на кражби, всравнение с предходната година. Основната причина за това е, че мнозинаработеха от домовете си, училищата бяха затворени, вечер къщите рядкооставаха празни, което доведе до спад на престъпността.В действителност обаче, в някои провинции […]

Базова пенсия!

Базова пенсия ! След дълги дебати базовата пенсия е вече факт. Тя влиза в сила от 01.01.2021 г.      Всеки, който внася вноски в пенсионния фонд в продължение на десетилетия, но въпреки това очаква минимална пенсия поради ниските заплати, за които е работил, ще получи добавка в бъдеще. Основната пенсия е вид доплащане и е обвързана […]

Домашен офис: Ето как вашият компютър у дома е застрахован

Домашен офис: Ето как вашият компютър у дома е застрахован    Кибер рисковете не трябва да се подценяват. Дори при малки компании, един прикачен файл може да криптира данните на клиентите и да спре операциите, а щетите биха надхвърлили хиляди евра. Поради коронавируса, мнозина все още работят от вкъщи с личните си компютри във фирмената мрежа- […]

Как живеещите в Германия използват спестяванията от данък солидарност?

Как живеещите в Германия използват спестяванията от данък солидарност? Добра новина за много домакинства: От следващата година почти всички данъкоплатци ще се възползват финансово от реформата на надбавката за солидарност. 90 % от днешните платци с облагаем годишен доход до 61 717 € ще бъдат напълно освободени от плащане на надбавката. Друга част, чиито доход […]